50 000 $.
- 
 
" "

 

   
 
 

 


20.10.2011 

...
03.08.2011 

...
14.06.2011 

...
10.06.2011 
OKI OKI - C9655
... 

   
.