50 000 $.
- 


2011
2010
  \ \ 2011 \
   
OKI OKI - C9655
. OKI C9655 . 36 / () 40 / () ( 4) . Graphic Pro, . ProQ2400 , . , .